top of page

MONTÁŽ EXTERIÉROVÝCH TERÁS

Montáž má zásadný vplyv na to, ako bude dokončená terasa vyzerať a ako dlho nám bude slúžiť. Aj najdrahší a najkrajší materiál nevyznie, ak montáž nebude dobre urobená. Možností a systémov montáží je veľa, otázka je, či sú všetky vhodné pre vašu terasu. Pri výbere dreviny je potrebné už dopredu poznať, akým spôsobom bude terasa montovaná. Firmy zaoberajúce sa profesionálne vývojom a predajom montážnych systémov doporučujú jednotlivé prvky pre jednotlivé druhy a rozmery drevín. Jednoznačne doporučujeme montovať terasu pracovníkmi, ktorí majú s montážou skúsenosti.  Aj najlepšie drevo je možné doslova zničiť neodbornou montážou. Z fyzikálnych vlastností exotických drevín priamo vyplývajú skutočnosti, ktoré musí inštalačná firma rešpektovať a montáž vykonať tak, aby negatívne vplývajúce vlastnosti boli eliminované.

 

Pri montáži je preto nutné dodržiavať:

 • Vzdialenosti podkladových hranolčekov – musia byť maximálne 40 cm.
 • Počet spojov na bežný meter – je jedno, či je spoj skrutka, clip, alebo igel.

 • Správne ošetrenie – buď drevo ošetrujem štvorstranne, alebo vôbec. Ak sa nainštaluje terasa a tá sa natrie len zvrchu, drevo odspodu absorbuje vlhkosť a výsledok je „korýtko“.

 • Dodržiavanie dilatácií - ak ich nerobíme, drevo si poradí, určite s tým ale nebudeme  spokojní.

 • Nie na všetky rozmery dreva sú vhodné všetky montážne systémy – veľmi dôležité. Prehľad viď tabuľka nižšie.

 • Používať výhradne najkvalitnejšie materiály – skrutky aj  spony nerezové

VHODNOSŤ MONTÁŽNÝCH SYSTÉMOV V ZÁVISLOSTI NA ROZMEROCH TERASOVEJ DOSKY

Montáž na skrutky – z praxe je to najpoužívanejší a najmenej problémový systém. Pri dodržaní základných pravidiel zaručuje tento typ montáže kvalitný dlhodobý výsledok. Systém je vhodný na všetky odporúčané dreviny a aj na WPC.

Montáž na clipy – do bočnej drážky dreva. Tento typ montáže je momentálne veľmi rozšírený. Existuje veľa druhov, ktoré sa líšia skrutkami, drážkou materiálom clipov a následne spôsobom uchytenia. Zo skúsenosti vieme, že niektoré fungujú lepšie, niektoré horšie. Ako drevo pracuje clipy sa časom uvoľňujú, drevo sa hýbe, uvoľňuje krúti.  Systém nie je vhodný na aplikácie, kde je predpoklad ich rozoberania, nie je vhodný na niektoré dreviny a ani na niektoré rozmery drevín.

Montáž na igel spony – menej rozšírený spôsob. Jedná sa o systém Nemeckej firmy Braun&Wurfelle. Igel spony predstavujú podľa našich skúseností najlepší systém neviditeľného spoja pre klasické terasové dosky, ktoré nemajú drážku. Umožňuje montáž dlhých aj širokých dosiek. Systém umožňuje aj rozobratie terasy v strede plochy.

Montáž prostredníctvom systému iDecking – najmodernejší spôsob, ktorý uprednostňuje montáž na špeciálne hliníkové profily a špeciálnym bezskrutkovým systémom. Takúto montáž je možné robiť aj svojpomocne, ale je nutné vždy kúpiť celý systém, teda vrchnú dosku aj podkladový hranol.

Montáž na zlý, nerovný, alebo nízky podklad – v praxi sa používajú rôzne systémy nivelizácie podkladu. Od dreveného roštu po nivelizáciu špeciálnymi nastaviteľným terčami. Montáž na nerovný povrch, alebo na zvýšený rošt neodporúčame robiť svojpomocne.

PRÍKLADY NÁROČNOSTI MONTÁŽÍ

IMG_2204
IMG_2010
IMG_1995
IMG_1792
IMG_1169
IMG_1165
IMG_0960
IMG_1140
IMG_0145
IMG_0860

MONTÁŽ TERASY NA ROŠT ŠRÓBOVANÍM

 • Podklad : Uistite sa  že podklad je pevný, tvrdý a rovný

 • Zemitý  podklad : Pripravte si pevný kompaktný a rovný pieskovcový, štrkový, alebo kamienkový podklad. K zabráneniu neskoršieho prerastania trávy prekryte povrch plastovou, alebo igelitovou fóliou. Ak použijete ako podklad kamene uistite sa, že ste dosiahli ideálnu rovinu a nosné rošty na povrchu ležia celou plochou.

 • Betónový podklad : Na začiatku sa v priebehu dažďa, alebo vlhkého počasia môže uvoľňovať farbivo, ktoré drevina bangkirai obsahuje a, ktoré môže zafarbiť oblasť pod roštami. Zafarbenie betónu môže byť znížené polyuretánovým základným náterom betónov. Nosné rošty by mali byť umiestnené na vode odolných blokoch, napr. gumových, ktoré by zabezpečovali voľný odtok vody pod roštami v priebehu dažďa. Vzdialenosť drenážových blokov by mala byť cca 1 m od seba, zaisťujúca rýchly odtok vody. Nosné rošty by mali byť z podobne kvalitného materiálu ako vonkajší decking, kvôli zamedzeniu nutnosti ich výmeny a v dôsledku hnilôb. Podstatné je správne rozmiestnenie podkladových roštov od seba, ktoré závisí na sile a šírke dosiek.

 • Zostavenie :  V priebehu montáže je nutné dodržovať 5 – 10 mm medzery medzi jednotlivými doskami kvôli možnosti nadutia, alebo uschnutiu dosky spôsobené zmenou klimatických podmienok.
   

 • Vŕtanie a skrutkovanie :   Doporučujeme natiahnutie povrázku k zaisteniu správneho a rovnakého vyvŕtania dier pre zoskrutkovanie  dosiek s nosnými roštami. Vzdialenosť umiestnenia skrutiek od koncov dosiek je maximálne 5 – 7 cm kvôli zamedzeniu ohýbaniu koncov dosiek. Používajte nerezové skrutky typu A2, ktoré sú dvakrát dlhšie ako hrúbka dosiek. 

 

 • Dokončenie: Ostré hrany koncov ( čiel ) dosiek po vsadení zaoblite, zabrúste ručne, alebo elektrickou brúskou. Čelá doporučujeme ošetriť voskom alebo olejom.

MONTÁŽ TERASY POUŽITÍM IGEL SPON

Montáž pomocou systému IGEL – neviditeľné spoje Vám prinesie čistú drevenú plochu na povrchu, v prípade veľkého vysušenia dosiek môže dochádzať k čiastočnému obnaženiu spojovacích tŕňov v dôsledku dilatácie dreva. Cenový príplatok za neviditeľné spoje je závislý na hrúbke materiálu a nie je zanedbateľný. Systém IGEL neodporúčame na malé balkóny – technické problémy pri realizácii a z toho vyplývajúci zlý estetický dojem.

bottom of page