top of page

BALKÓNAj malý balkón alebo malá plocha môže vyzerať krásne. Stačí, ak vyberiete vhodnú drevinu a zariadite si ho podľa vlastných predstáv. Viď pár našich realizácii...

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page