top of page

PREMENA - NOVÉ ODDYCHOVÉ MIESTO

Z dezolátne vyzerajúceho priestoru sme vytvorili jedno nádherné oddychové miesto s drevenou terasou. Montážnici vyviezli niekoľko ton odpadu a pripravili priestor tak, aby bolo možné použiť podkladový hranol a vrchnú dosku zo sibírskeho smrekovca, a tiež aby zákazník nemal schodík a nezakopával. Na obrubníky, ktoré budú slúžiť ako záhony na bylinky, sme zabezpečili staré pálené tehly. Z toho istého materiálu je aj chodník k bytu :)
13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page