ODDYCHOVÁ ZÓNA ZO SMREKOVCA

Updated: Aug 2, 2018


Realizácia oddychovej zóny vo vnútornom priestore komplexu ZUCKERMANDEL. Sibírsky smrekovec v rozmere 27 x 145 mm, bez povrchovej úpravy, kotvenie skrutkami.

22 views0 comments

Recent Posts

See All