STRECHA NA STRECHE

Aj strecha môže mať svoju "strechu" :) Na tomto mieste sme nemali možnosť o niečo kotviť, preto sme zvolili kotvenie do betónu, ktorý bol skrytý v kvetináči. Jedna tretina betón, zvyšok hlina, kde si klient môže sadiť bylinky a kvetinky 🌱🌷. Na pergolu (slnolamy a stojky) sme použili červený smrek.


35 views0 comments

Recent Posts

See All